Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/688 Esas 2015/1635 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/688
Karar No: 2015/1635
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/688 E.  ,  2015/1635 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın ikrarı, katılan beyanı ile dosyada mevcut ödeme belgesi ve diğer delillerden, sanığın suç tarihinde katılana ait cep telefonunu aradığı, katılanın eşinin telefona cevap vermesi üzerine sesini şehirdışında çalışan oğlunun sesine benzeterek, paraya ihiyacı olduğunu söylediği ve kendisine 500 TL para göndermelerini istediği, eşinin durumu aktarması üzerine katılanın, oğlunun paraya ihtiyacı olduğuna inanarak, sanığın bildirdiği PTT şubesine 500 TL'yi gönderdiğinin anlaşılması karşısında dolandırıcılık suçunun oluştuğuna dair kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında TCK'nın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın