Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/694 Esas 2015/1693 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/694
Karar No: 2015/1693
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/694 E.  ,  2015/1693 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın suç tarihinde şikayetçinin yaşadığı köye gelerek kendisini cezaevinde yatan oğlunun arkadaşı olarak tanıtıp, oğlunun... adliyesine getirileceğini ve eğer para yatırılması durumunda cezasında indirim olacağını, bunun için de 3000 TL gerekeceğini söyleyerek sanığın kullandığı araç ile ... adliyesine geldikleri, daha sonra sanığın şikayetçiden nüfus cüzdanı ile 1,500 TL parasını aldıktan sonra yanından ayrıldığı sabit olmakla, dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın