Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/707 Esas 2015/1629 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/707
Karar No: 2015/1629
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/707 E.  ,  2015/1629 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Olay tarihinde katılan ...in üretip, ...daki müşterisi tanık ...'e göndermiş olduğu 76.000 adet çuvalı sanığın ... plaka sayılı kamyonu ile nakil etmek üzere sanık ... ile anlaştığı, sanığın çuvalları yükleyip, nakliye ücretine mahsuben 500 TL de para alarak yola çıktığı, bir gün sonra sanığın yoldan şikayetçiyi cep telefonu ile arayıp, aracının lastiklerinin patladığını bahane edip, yeniden para istediği, katılanın bunun üzerine çuvalların alıcısı tanık ...'ü arayarak, sanığa ... yolu ile havale göndermesini sağladığı, sanığın bu parayı da alarak çuvallarla birlikte kayıplara karıştığı, tanık ...'e ulaştırmadığı, çuvalları satıp parasını uhdesine geçirdiği, katılan ve tanığın takipleri sonucu olaydan 5 gün sonra...'de yakalandığı, sanığın böylece katılan ...e karşı aralarındaki hizmet ilişkisi gereği kendisine tevdii olunan çuvallar üzerinde güveni kötüye kullanmak suçunu işlediği anlaşıldığından hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın