Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/725 Esas 2015/1692 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/725
Karar No: 2015/1692
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/725 E.  ,  2015/1692 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Mağdura ait kahvehanede işçi olarak çalışan sanığın, kahvehane için şeker ve çay aldığı esnaflara giderek mağdurun bilgisi ve rızası dışında mağdurun hesabına yazdırılmak üzere esnaflardan fazladan çay ve şeker aldığının anlaşılması karşısında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın