Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/988 Esas 2015/1678 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/988
Karar No: 2015/1678
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/988 E.  ,  2015/1678 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın, katılana ait petrol istasyonunda pompa görevlisi olarak çalıştığı, suç tarihinde şikayetçi ...'ın kredi kartı ile ödeme yapmak suretiyle yakıt aldığı, alım işlemi sonrasında kredi kartını istasyonda unuttuğu, sanığın şikayetçinin unuttuğu kredi kartından onun bilgi ve rızası dışında zaman aralıklarıyla toplamda 850 TL çekim yaptığı, aynı miktarda parayı katılana ait petrol istasyonunun kasasından alarak uhdesine geçirdiği, sanığın soruşturma aşamasında müdafii huzurunda alınan savunması, katılan beyanı, tanık anlatımı ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından; sanığın katılana ve şikayetçiye yönelik eylemlerinin başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarını oluşturduğuna dair kabulde bir isabetsizlik görülmemiş olup; tebliğnamede belirtilen eylemin başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanmak suçu kapsamında kaldığından,sanığın ayrıca hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılamayacağına dair görüşe iştirak edilmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın