Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2014/8544 Esas 2015/5355 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/8544
Karar No: 2015/5355
Karar Tarihi: 09.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2014/8544 E.  ,  2015/5355 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki ipoteğin fekki davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ... vekilince duruşmasız, davalı ... tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, dosya içerisinde tebligat için mürafaa pulu bulunmadığından duruşma isteminin red edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - KARAR -
  Heyetçe incelenmesine gerek görüldüğünden;
  1-... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin) 2009/75 esas ve 2011/332 karar sayılı dosyasının,
  2- ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003/305 esas, 2006/845 karar sayılı dosyasının temini ve bu dosya içerisine konulması,
  3- Davalı ...'un kendisini vekil ile temsil ettirmesine rağmen onama ilamının davalı asıla tebliğ edildiği anlaşıldığından, davalı vekili Av...'na onama ilamı tebliğ edilerek, karar düzeltme süresi beklenip, sonucuna göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra birlikte Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın