Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/1976 Esas 2015/5378 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/1976
Karar No: 2015/5378
Karar Tarihi: 10.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2015/1976 E.  ,  2015/5378 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  -KARAR-

  Karar, birleşen davada davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiş ise de, vekaletnamesinde temyizden feragat yetkisi bulunan Av. ...'in 23.03.2015 tarihli dilekçe ile temyizden feragat etmiş olduğu anlaşılmıştır.
  Bu nedenle birleşen davada davacı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, birleşen davada davacı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın