Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/3308 Esas 2015/5413 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/3308
Karar No: 2015/5413
Karar Tarihi: 13.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2015/3308 E.  ,  2015/5413 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vekili Av.... ile davacı vekili Av....'ün gelmiş, olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  -KARAR-

  1-Dairemizin 30.12.2014 tarihli geri çevirme kararının 2. bendiyle istenen .. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/439 esas sayılı dava dosyasıyla ilgili müzekkere yazıldığı ancak cevap beklenmeden ve istenen dosya eklenmeksizin dosyanın temyiz incelemesi için tekrar gönderildiği anlaşılmıştır.
  2-... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/211 esas ve ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/453 esas sayılı dosyalarının aslının ya da okunaklı, düzenli, dizi listesine bağlanmış ve onaylanmış bir suretinin celbi ile dosyaya eklenmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
  Geri çevirme kararının gereklerinin yerine getirilmemesi, dosyanın sürüncemede kalmasına ve adaletin gecikmesine neden olduğundan bu kez geri çevirme gereklerinin yerine getirilmesi hususunda daha dikkatli ve itinalı davranılması, aksi halin sorumluluk doğuracağının bilinmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine İKİNCİ KEZ GERİ ÇEVRİLMESİNE, 13.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın