Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/5380 Esas 2015/5403 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/5380
Karar No: 2015/5403
Karar Tarihi: 10.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2015/5380 E.  ,  2015/5403 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  -KARAR-

  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 19.01.2015 tarih ve 8 sayılı Kararı'nın dayanağı olan 2797 sayılı Yargıtay Yasası'nın 6545 sayılı Kanun'un 31. maddesi ile değişik 14/2-a bendinde, daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme kararındaki nitelendirme de gözetilerek temyizin kapsamının esas alınacağı öngörülmüştür. Mahkemenin nitelendirmesi ve temyiz kapsamına göre, uyuşmazlık; sigorta hukukundan kaynaklanmakta olup, hükmün temyiz incelemesi Yüksek 17. Hukuk Dairesi'nin görevi kapsamındadır.
  Bu durumda, 11.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkındaki 6644 sayılı Kanun gereğince dosyanın Hukuk İş bölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın, Hukuk İş bölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın