Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/679 Esas 2019/3021 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/679
Karar No: 2019/3021
Karar Tarihi: 27.06.2019


23. Hukuk Dairesi 2018/679 E. , 2019/3021 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


  K A R A R

  Şikayetçi vekilince açılan sıra cetveline itiraz ve istihkak davası sonucunda mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiş olup, verilen kararın şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.
  Bu kez Dairemiz kararına karşı şikayetçi vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
  Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, bozma kapsamı şikayetçi yararına olup bozma ilamında maddi hata sonucu davalı yararına yazılmış olmasının sonuca etkili olmamasına göre, HUMK'nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 17,70 TL harç ve takdiren 384,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At