Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/684 Esas 2019/3095 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/684
Karar No: 2019/3095
Karar Tarihi: 01.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2018/684 E. , 2019/3095 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
  K A R A R
  Davacı vekilince açılan iflasın ertelenmemsi davası sonucunda mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş olup, verilen kararın bir kısım müdahil vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
  Bu kez Dairemiz kararına karşı müdahiller ...., . ve Tic. Ltd. Şti., ... Bankası A.Ş., ... San. Ür. Tic. Ltd. Şti. vekillerince ayrı ayrı karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve özellikle iflas erteleme tedbirlerinin alındığı tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olmasına rağmen borca batıklığı devam eden şirketin, mahkemece her zaman iflas kararı verilebileceğine dair İİK’nın mülga ve derdest davalarda uygulanması gereken 179/b-7 maddesine göre mahkemece dosya elde olmasa dahi karar verilebileceğinden HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle müdahiller ....,... Vana San. ve Tic. Ltd. Şti., ... Bankası A.Ş., ... San. Ür. Tic. Ltd. Şti. vekillerinin karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, 17,70'er TL harç ve takdiren 384,00'er TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden ayrı ayrı alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine 01.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At