Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/701 Esas 2019/3243 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/701
Karar No: 2019/3243
Karar Tarihi: 03.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2018/701 E. , 2019/3243 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  K A R A R
  Davacı vekilince açılan tapu iptal ve tescil davasının yargılaması sonunda mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş olup, verilen kararın davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.
  Bu kez Dairemiz kararına karşı davacı vekilince karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
  Dava tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.
  Her ne kadar Dairemizin 30.03.2016 tarihli bozma ilamında taşınmaz satışının yapıldığı anda kooperatife üye olmayan davalıya yapılan usulsüz devrin davalının daha sonra kooperatife üye kabul edilmesiyle usulüne uygun hale geldiği yönünde karar verilmişse de karar düzeltme istemi üzerine yapılan yeniden incelemede 15.05.2010 tarihli genel kurul toplantısında açık ve net şekilde taşınmazların üyelere devrine karar verildiği, genel kurul kararından üye olmayan kişilere satış yapılacağı sonucunun çıkamayacağı, üye olmayan kişilere yapılan devrin sonradan kazanılan üyelikle geçerli hale gelemeyeceği dikkate alınarak Dairemiz bozma kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Dairemizin 30.03.2016 tarihli ve 2016/1672 Esas - 2016/1989 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına, davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının ONANMASINA, temyiz peşin ve karar düzeltme harçlarının davacıya geri verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıdan alınmasına, 03.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At