Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/824 Esas 2019/3286 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/824
Karar No: 2019/3286
Karar Tarihi: 04.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2018/824 E. , 2019/3286 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  K A R A R
  Asıl ve birleşen davalarda davacı vekilince açılan itirazın iptali davaları sonucunda mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine karar verilmiş olup, verilen kararın asıl ve birleşen davada davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
  Bu kez Dairemiz kararına karşı asıl ve birleşen davada davalı tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen davada davalının karar düzeltme isteminin REDDİNE, 17,70 TL harç ve takdiren 384,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine 04.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At