Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2015/7620 Esas 2015/24272 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7620
Karar No: 2015/24272
Karar Tarihi: 09.07.2015


3. Ceza Dairesi         2015/7620 E.  ,  2015/24272 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1) Sanık ... hakkında basit yaralama ve hakaret suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
5271 sayılı CMK'nin 231/12. maddesi gereğince “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir” hükmü gereğince kararın temyiz kabiliyeti olmadığı, sanığın itirazı üzerine itiraz makamınca 11/06/2013 tarih, 2013/193 Değişik İş sayılı karar ile itirazın reddine karar verildiği anlaşılmakla, dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,
2) Katılan sanık.. müdafiinin, sanık ...'nun katılan ... karşı işlediği hakaret suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Katılan .'nın kovuşturma aşamasında beyanda bulunduğu sırada 18 yaşını tamamlamış olduğu,katılan ..'nın gerekçeli karar tebliğ edildiği halde temyiz talebinde bulunmadığı ve katılan sanık ... müdafii ile arasında vekalet ilişkisinin bulunmadığı, bu nedenle katılan sanık ... müdafiinin katılan adına hükmü temyize yetkisi olmadığı anlaşılmakla, katılan sanık müdafiinin temyiz talebinin 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi gereğince REDDİNE,
3) Sanık .... hakkında, silahla yüzde sabit iz oluşacak şekilde kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun ONANMASINA, 09/07/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın