Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/14061 Esas 2017/1420 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/14061
Karar No: 2017/1420
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/14061 E.  ,  2017/1420 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyetlerine dair

  Mahalli mahkemece bozmaya uyularak verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1) Sanık hakkında mağdur ...'yi kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas-2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
  2) Sanık hakkında mağdur ...'i kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  a) Mağdur ... ve tanık.....’nin soruşturma aşamasında alınan ilk ifadelerinde sanığın mağdura vurmaya çalıştığını beyan etmeleri, mağdurun adli raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığının bildirilmesi ve tüm dosya kapsamı karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/2, 86/3-a ve 35. maddeleri uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, tamamlanmış yaralama eyleminden hüküm kurulması,
  b) Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At