Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/17775 Esas 2017/14462 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/17775
Karar No: 2017/14462
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2016/17775 E.  ,  2017/14462 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyetlerine

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Dairemizin 24.12.2015 tarih ve 2015/7910 Esas -2015/36863 Karar sayılı bozma ilamı ile; Sanıklar ... ve ... hakkında silahla tehdit suçu ve mağdurlar ... ve ...'ya yönelik silahla kasten yaralama suçları nedeniyle kurulan hükümler, "...Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde belirilen hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması.." gerekçesi ile bozulmuş olmasına rağmen, bu hususlarda yeniden bir hüküm verilmediği görülmekle zamanaşımı süresinde bu hükümlerin verilmesi mümkün görülmüştür.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın