Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/18854 Esas 2017/1366 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/18854
Karar No: 2017/1366
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/18854 E.  ,  2017/1366 K.

  "İçtihat Metni"


  Basit yaralama suçundan şüpheli ... hakkında yürütülen soruşturma evresi sonucunda, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 31/01/2014 tarihli ve 2014/824 soruşturma, 2014/474 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/04/2014 tarihli ve 2014/247 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 07.12.2016 tarih ve 2016/11612 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16.12.2016 tarih ve 2016/397385 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.
  Mezkur ihbarnamede;
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, somut olayda müşteki ...’ın şüpheli tarafından darp edildiğini beyan etmesi v....Devlet Hastanesinden alınan 17/12/2013 tarihli ve .... protokol numaralı adli muayene raporunda da müştekinin sağ ve sol omzunda hassasiyet bulunduğunun belirtilmesi ve 23/01/2014 tarihli izleme tutanağına göre, şüphelinin müştekiyi itekleyerek aşağıya indirdiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde; isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/04/2014 tarihli ve 2014/247 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA; müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At