Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/18862 Esas 2017/1354 Karar
Karar Dilini Çevir:
3. Ceza Dairesi         2016/18862 E.  ,  2017/1354 K.

  "İçtihat Metni"


  Basit yaralama suçundan suça sürüklenen çocuk ... ....'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 29/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/12/2011 tarihli ve 2009/969 esas, 2011/1230 sayılı kararını müteakip sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine yapılan yargılama sonucunda sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 29/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, bahse konu adli para cezasının 4 eşit taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının ödeneceğine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına ilişkin Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 2015/1060 esas, 2015/1342 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 29.11.2016 tarih ve 2016/562 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bul

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat