Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/6297 Esas 2017/1372 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6297
Karar No: 2017/1372
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/6297 E.  ,  2017/1372 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanık hakkında mağdur ...'i kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmün yönelik sanık müdafiinin temyiz isteminin reddine dair 02/07/2014 günlü ek kararın,sanık müdafiine 11/07/2014 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği,ancak ek karara yönelik temyiz isteminde bulunulmadığı gözetilerek; mağdur ...'yi kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  28/06/2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 81. maddesi ile 5275 sayılı Kanun’un 106/3. maddesindeki “Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapse çevrileceğinin ihtarına karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasının 5237 sayılı TCK'nin 52/4. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısmından "ve sanığa doğrudan verilen adli para cezasının 30 gün içinde ödenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğ edilen ödeme emri üzerine, sanığın belli süre içerisinde adli para cezasını ödememesi halinde ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca Cumhuriyet Savcısının kararı ile hapsedileceğinin sanığa ihtarına," cümlesinin çıkarılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At