Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/7286 Esas 2017/1404 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/7286
Karar No: 2017/1404
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/7286 E.  ,  2017/1404 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyetine dair

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1) Sanığın aşamalarda alınan savunmalarında kendisi cezaevinde bulunduğu esnada eşine sarkıntılık ettiği için müştekiyi yaraladığını savunması karşısında, sanığın eşi ile varsa göstereceği diğer tanıklar dinlenerek sonucuna göre sanık lehine 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi gereğince haksız hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması gerekirken yazılı gerekçe ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması,
  2) Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At