Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/7495 Esas 2017/1397 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/7495
Karar No: 2017/1397
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/7495 E.  ,  2017/1397 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyetlerine dair

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1) Sanık hakkında müştekiye karşı 02/06/2007 tarihinde işlediği kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas-2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Sanık hakkında, 5237 sayılı TCK'nin 86/1 ve 86/3-c maddeleri uyarınca belirlenen 1 yıl 6 ay hapis cezasının TCK'nin 87/3. maddesi uyarınca (1/10) oranında artırılması sırasında hesap hatası yapılarak sanığın 1 yıl 7 ay 24 gün hapis cezası yerine 1 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu miktar üzerinden TCK'nin 62. maddesi uyarınca (1/6) oranında indirim yapılması sırasında sanığın 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası yerine 1 yıl 4 ay 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK'un 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasının 5237 sayılı TCK'nin 87/3. maddesi uyarınca (1/10) oranında artırım yapılan paragrafından “ 1 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası” ibaresinin hükümden çıkartılarak “1 yıl 7 ay 24 gün” ibaresinin ve TCK'nin 62. maddesi uyarınca (1/6) oranında indirim yapılan paragrafından “ 1 yıl 4 ay 16 gün hapis cezası” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “ 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  2) Sanık hakkında müştekiye karşı 16/01/2008 tarihinde işlediği kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  a) Müştekinin aşamalarda sanığın kendisine bıçakla vurmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini beyan etmesi karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/2, 86/3-c,e ve 35. maddeleri uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, tamamlanmış yaralama eyleminden hüküm kurulması,
  b) Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At