Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/12341 Esas 2018/10246 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/12341
Karar No: 2018/10246
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/12341 E. , 2018/10246 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1)Katılan hakkında Bandırma İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen adli raporda; sol parietal sütüre kesi, sol kaş lateralinde 3 cm kesi, sağ aksiller bölgede ekimoz, sol diz lateralde ekimoz, sol ön kol lateralde ekimoz olduğu bildirilip, başka lezyon saptanmadığının belirtildiği de dikkate alındığında, suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin ulaştığı boyut da dikkate alınarak, TCK'nin 86/2. maddesi uyarınca temel cezanın alt ve üst sınır arasında makul bir oranda belirlenmesi yerine, işlenen fiilin ağırlığıyla orantısız olacak şekilde yeterli gerekçe de gösterilmeden en üst hadden hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini
  2)TCK’nin 86/2 ve TCK’nin 86/3-e maddesi ile belirlenen 547 gün adli para cezasının TCK’nin 62. maddesi ile 1/6 oranında indirilmesi sonucu 455 gün yerine 456 gün adli para cezasına ve sonuçta gün karşılığı miktar belirlenirken 9100 TL yerine 9120 TL adli para cezasına hükmolunarak fazla ceza tayini,
  3)28/06/2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 81. maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 106/3. maddesinde; “Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde verilen adli para cezasının ödememesi durumunda hapse çevrileceğine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanunun 33.maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At