Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/12624 Esas 2018/10480 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/12624
Karar No: 2018/10480
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/12624 E. , 2018/10480 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.06.2014 gün ve 834-321 EK sayılı ilamı ile 21.10.2014 gün ve 2014/12-139-445 EK sayılı ilamından da anlaşılacağı üzere; Cumhuriyet savcısının duruşmaya katılmadığı durumlarda, o yer Cumhuriyet savcısının Asliye Ceza Mahkemesine ait kararları, hükmün tefhiminden itibaren CMUK'un 310/3. maddesinde öngörülen bir aylık yasal süre içinde temyiz etmesinin gerektiği ve o yer Cumhuriyet savcısı tarafından 16.05.2015 tarihinde yapılan temyiz talebinin de süresinde olduğu anlaşılarak yapılan incelemede,
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
  Sanığın yolda yürüdüğü sırada katılana çarparak yaralanmasına neden olduğu olayda, sanığın aksi kanıtlanamayan savunması ve olaya ilişkin CD görüntülerinden, sanığın eyleminin TCK'nin 89/1. maddesinde düzenlenen taksirle yaralama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At