Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/1305 Esas 2017/1337 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1305
Karar No: 2017/1337
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi 2017/1305 E. , 2017/1337 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  HÜKÜM : Temyiz isteminin reddine dair

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Suça sürüklenen çocuk hakkında hakkında tayin olunan cezanın, karar tarihindeki miktar ve türü itibariyle hükmün, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 2. madde uyarınca kesin nitelikte olup temyizinin mümkün olmadığı, bu nedenle temyiz isteminin reddine ilişkin 04.02.2015 tarihli ek kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından suça sürüklenen çocuk müdafiinin bu karara yönelik itirazlarının reddine ve redde ilişkin ek kararın ONANMASINA, 15.02.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At