Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/1310 Esas 2017/14467 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1310
Karar No: 2017/14467
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi 2017/1310 E. , 2017/14467 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığına

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1)Katılan sanıklar hakkında hakaret suçları yönünden kurulan ceza verilmesine yer olmadığına dair hükümlerin temyizen incelenmesinde;
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılan sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA,
  2)Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hükmün temyizen incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafi ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın