Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/13215 Esas 2018/10338 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/13215
Karar No: 2018/10338
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/13215 E. , 2018/10338 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1) Sanıklar ..., ... ve ... hakkında katılan ...'ya yönelik yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin sanık ... müdafiinin, sanıklar ...'ın ve ...'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Hükmolunan adli para cezalarının miktar ve türü itibariyle hükümlerin, 14/04/2011 tarihinde yürürlüğe giren 31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile, 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğu anlaşıldığından, sanık ... müdafiinin, sanıklar ...'ın ve ...'ın temyiz istemlerinin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2) Sanık ... hakkında katılan ...'ya yönelik yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin sanığın ve müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve E.2014/140 - K.2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın ve müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At