Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/13707 Esas 2018/10473 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/13707
Karar No: 2018/10473
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/13707 E. , 2018/10473 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanığın, 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e maddeleri uyarınca belirlenen cezasının TCK'nin 87/1-d maddesi uyarınca bir kat artırılması sırasında, hesap hatası yapılarak 2 yıl 12 ay hapis cezası yerine, 1 yıl 12 ay hapis cezasına hükmedilmiş ise de, TCK'nin 87/1-son maddesi uyarınca cezanın 5 yıla çıkartılması nedeniyle sonuç ceza doğru belirlendiğinden ve yine Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At