Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/14292 Esas 2018/10459 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/14292
Karar No: 2018/10459
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/14292 E. , 2018/10459 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Gerekçeli karar başlığında suç tarihi 28.06.2014 yerine, 28.06.2013 olarak hatalı gösterilmiş ise de, bu husus mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak kabul edilmiştir.
  Katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunan müşteki ...'ın yargılama aşamasında şikayetçi olması ve süresinde temyiz dilekçesi vererek katılma iradesini göstermesi karşısında; müştekinin 5271 sayılı CMK'nin 260/1. maddesi uyarınca hükmü temyiz hakkı bulunduğundan, CMK'nin 237/2. maddesi uyarınca davaya katılmasına karar verilerek yapılan incelemede;
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılanın temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme aykırı olarak ONANMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At