Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/14369 Esas 2018/10368 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/14369
Karar No: 2018/10368
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/14369 E. , 2018/10368 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1) Sanık ... hakkında mağdura yönelik yaralama ve mala zarar verme suçlarından kurulan beraat hükümlerine ilişkin mağdur vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Mağdur ...'nun 02/09/2014 tarihli oturumda, sanık ...'dan şikayetçi olmadığını bildirmesi ve kovuşturma evresindeki vazgeçmenin katılma hakkından da vazgeçmeyi içermesi karşısında, mağdur vekilinin temyize hak ve yetkisi bulunmaması nedeniyle temyiz isteminin 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2) Sanık ... hakkında katılana yönelik yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve E.2014/140-K.2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  3) Sanık ... hakkında katılana yönelik mala zarar verme suçundan kurulan beraat hükmüne ilişkin katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Oluşa, beyanlara, ''katılana ait telefonun dokunmatik ekranının tamamının kırık olduğunu ve bataryasının yamulmuş bir vaziyette olduğunu'' belirten 16/07/2014 tarihli görgü tespit tutanağına ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunu işlediği sabit olduğundan, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At