Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/14579 Esas 2018/10371 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/14579
Karar No: 2018/10371
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/14579 E. , 2018/10371 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1) Sanığın temyiz dilekçesi ekinde sunduğu adli sicil kaydının ve UYAP üzerinden alınan sanığa ait güncel adli sicil kaydı ve kimlik bilgilerinin incelenmesinden, dosyada mevcut adli sicil kaydının ve tekerrüre esas alınan Ödemiş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/02/2013 tarihli ve E.2012/768-K.2013/109 sayılı ilamının sanığa ait olmadığının anlaşılması karşısında, adli sicil kaydı bulunmamasına rağmen isim benzerliği nedeniyle mükerrir kabul edilen sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması ve tekerrüre esas sabıkası bulunduğu gerekçesiyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 50. ve 51. maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nin 231/5. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,
  2) Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve E.2014/140-K.2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle, hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At