Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/15090 Esas 2018/10326 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15090
Karar No: 2018/10326
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/15090 E. , 2018/10326 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanığın müşteki ...'i organlarından birinin işlevini sürekli zayıflamasına neden olacak şekilde yaraladığı anlaşıldığı halde uygulama maddesinin TCK'nin 87/1-a yerine TCK'nin 87/1-d maddesi olarak gösterilmesi yazım hatası olarak kabul edilerek bozma nedeni yapılmamıştır.
  Sanık hakkında müşteki ...'ü yaralamaktan kurulan hükümde TCK'nin 62. maddesi gereğince indirim yapılırken ''1 yıl 3 ay ''hapis yerine ''11 ay 20 gün'' hapis cezasına hükmedilmesi ve sanık hakkında müşteki ...'i yaralamaktan kurulan hükümde, TCK'nin 87/1-a maddesi gereğince bir kat arttırım yapılarak ''6 yıl'' hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken arttırım yapılmaksızın doğrudan ''5 yıl'' hapis cezası belirlenerek, netice ceza miktarınında bu ceza üzerinden TCK’nin 62. maddesi gereğince 5 yıl hapis yerine 4 yıl 2 ay hapis hesaplanması ile eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz olmadığından,
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
  Tekerrüre esas sabıkası olan sanık hakkında TCK'nin 58/6. maddesi gereğince cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi ile birlikte TCK'nin 58/6-7. maddesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin de uygulanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’un 322. maddesi gereğince, TCK'nin 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin 4. fıkranın devamına "TCK'nin 58/6-7. maddesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına," cümlesinin eklenmesi suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At