Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/1563 Esas 2017/14455 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1563
Karar No: 2017/14455
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi 2017/1563 E. , 2017/14455 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet, düşme

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  ... hakkındaki adli para cezasının kesin olması sebebiyle mahkemece temyiz talebinin reddine karar verildiği bu kararın temyizi yönünde bir talepte de bulunulmadığından bu husus inceleme dışı bırakılmıştır.
  Sebahat Kayyım hakkındaki düşme kararına yönelik yapılan incelemede;
  Mağdur ...'in kimlik tespiti yapılarak dosya arasına alınan 09/05/2012 tarihli şikayetten vazgeçtiğine dair dilekçesi nedeniyle katılan sıfatı bulunmadığından ve 5271 sayılı CMK'nin 242/1. ve 260/1. maddeleri gereğince vekilininde hükmü temyiz yetkisi bulunmadığından temyiz isteminin 6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK 317. maddesi uyarınca REDDİNE, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın