Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/15808 Esas 2018/10454 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15808
Karar No: 2018/10454
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/15808 E. , 2018/10454 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1) Sanığın savunmasında, olay günü katılanın kendisini telefon ile arayarak ısrarla kayınpederi olan ...'nın evine çağırdığını, gittiğinde katılanın kendisini karşıladığını ve kendisine "niye Ardahan'da bana küfrettin?" diye çıkıştığını ve küfrettiğini, başına yumrukla vurduğunu, bıçakla üzerine yürüdüğünü belirtmesi ve olay yerinde bulunan katılanın yakınları olan tanıklar ... ve ...'nın olayın nasıl başladığına dair kanaat verici anlatımlarının bulunmaması ancak, sanığın savunmasını kardeşi ...'ın doğrulaması ve sanığın adli raporunda belirtildiği şekilde yaralanmış olması karşısında; taraflar arasında yaşanan olayda ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği hususunun tespit edilemediği gözetilerek, sanık lehine 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün asgari oranda uygulanması gerekirken, haksız tahrik indiriminin yapılmaması suretiyle sanığa fazla ceza tayini,
  2) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At