Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/15988 Esas 2018/10287 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15988
Karar No: 2018/10287
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/15988 E. , 2018/10287 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1) ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  ...'in 19.03.2015 tarihli celsede tanık olarak dinlenmesi karşısında gerekçeli karar başlığında isminin mağdur olarak belirtilmesi mahallinde düzeltilebilir maddi yazım hatası kabul edilmiştir.
  Dosyanın tarafı olmayan ve bu nedenle katılan sıfatına sahip olamayacak ...'in hükümleri temyiz etmesinde hukuki yararının bulunmadığı anlaşılmakla, ... vekilinin temyiz isteminin 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
  2) Sanıklar ... ve ... ile suça sürüklenen çocuk ... hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Mahalli mahkemenin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat hükümleri kurarken kabulünde ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden, tebliğnamenin bozma istemli düşüncesine iştirak edilmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At