Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/15989 Esas 2018/10286 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15989
Karar No: 2018/10286
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/15989 E. , 2018/10286 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1) Sanık ... Kılıç hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanık hakkında tayin olunan cezanın, karar tarihindeki miktar ve türü itibariyle hükmün, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 2. madde uyarınca kesin nitelikte olup temyizinin mümkün olmadığı, bu nedenle temyiz isteminin reddine ilişkin 18.05.2015 tarihli ek kararda usul ve Kanuna aykırı bir yön bulunmadığından sanığın bu karara yönelik itirazının reddine ve redde ilişkin ek kararın isteme uygun olarak ONANMASINA,
  2) Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik katılan ... Kılıç'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  a) Sanık hakkında kurulan hükümde, 5237 sayılı TCK'nin 86/2. maddesinde belirtilen seçimlik cezalardan tercih edilen hapis cezasının, TCK'nin 50/2. maddesine aykırı olarak adli para cezasına çevrilmesi,
  Kabule göre de;
  b) Hükmolunan kısa süreli hapis cezası cezası adli para cezasına çevrilirken uygulama maddesi olarak 5237 sayılı TCK'nin 50/1-a maddesinin gösterilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik
  5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At