Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/16161 Esas 2018/10444 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/16161
Karar No: 2018/10444
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/16161 E. , 2018/10444 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Sanığın TCK'nin 86/2 maddesi ile belirlenen cezasından, eylemini kardeşine karşı ve silahla gerçekleştirmesi nedeniyle artırım yapılırken uygulanan yasa maddesi olarak TCK'nin 86/3-e maddesi yanında TCK'nin 86/3-a maddesinin de gösterilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi gereğince, TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulandığı hüküm fıkrasından "TCK'nin 86/3-e" ibaresinin çıkartılarak yerine "TCK' nin 86/3-a, e" şeklinde değiştirilmesi suretiyle hükmün isteme uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At