Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/16214 Esas 2018/10450 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/16214
Karar No: 2018/10450
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/16214 E. , 2018/10450 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM :Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1) Mağdur hakkında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 16.12.2014 tarihli raporda duyularından veya oganlardan birisinin zayıflaması veya yitirilmesine neden olup olmadığı hususunda görüş bildirilmesi için olay tarihinden 18 ay geçtikten sonra şahsın muayene edilmesi gerektiğinin bildirildiği anlaşılmakla, suç vasfının ve sanığın hukuki durumunun tayini ile mağdurda meydana gelen yaralanma ve organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması yada yitirilmesi konusunda duraksamaya yer vermeyecek şekilde mağdura ait tüm film, grafi, rapor ve tedavi evrakının Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderilerek belirtilen hususlarda yeniden rapor aldırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kabule göre de;
  2) Sanık ve mağdurun, aşamalardaki ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ve uzlaşmak istediklerini beyan ettikleri, dosya arasında bulunan uzlaşma teklif formlarında tarafların kendilerine yapılan uzlaşma tekliflerini kabul ettikleri de gözetildiğinde, 5237 sayılı TCK'nin 86/1. maddesi kapsamında kalan kasten yaralama suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, sanık ile mağdur arasında 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde yargılamaya devamla hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
  3) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At