Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/16929 Esas 2018/10263 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/16929
Karar No: 2018/10263
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/16929 E. , 2018/10263 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçu yönünden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın itiraz merciince kaldırılması sonucu dosyanın yeni bir esasa kaydedildiği anlaşılmakla yapılan incelemede;
  1)Sanık hakkında müsadereye ilişkin kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafiinin temyiz itirazının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
  2)Sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
  a) Kasten yaralama suçunda; sanığın eylemi sonucu katılanın hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığı meydana gelecek şekilde yaralandığına dair iddia ve kabul karşısında, meydana gelen birden fazla nitelikli yaralanma hali gözetilerek sanık hakkında temel cezanın tayininde TCK'nin 61. maddesi gereğince sonuç cezaya etkili olacak şekilde asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
  b)Sanık hakkında TCK’nin 86/1, 86/3-e ,87/1-d-son ve 29. maddelerinin uygulanması ile belirlenen 2 yıl 6 ay hapis cezasının TCK’nin 62. maddesi ile 1/6 oranında indirilmesi ile 2 yıl 1 ay hapis cezası yerine 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmolunması ile fazla ceza tayini,
  c) Sanık hakkında TCK'nin 53. maddesi tatbik edilirken, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanunun 33.maddesiyle değişik 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca CMUK’un 326/son maddesi gereği kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At