Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/17473 Esas 2018/10451 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/17473
Karar No: 2018/10451
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/17473 E. , 2018/10451 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  1) Sanık müdafiinin başka mahkemedeki duruşması nedeniyle son celse için mazeret verdiği ve bu mazeretini 27.04.2017 tarihli dilekçesi ekine eklediği belge ile ispatladığı anlaşıldığından mazeretin kabulü yerine, reddine karar verilerek yargılamaya devamla sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
  Kabule göre de;
  2) Kazanılmış hak nedeniyle uygulanan kanun maddesinin 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi yerine, 5271 sayılı CMK'nin 307/4. maddesi şeklinde hatalı gösterilmesi,
  3) Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 62. maddeleri ile uygulama yapıldıktan sonra hükmedilen hapis cezasının, bozma öncesinde hükmedilen cezadan daha fazla olması ve sanığın kazanılmış hakkı nedeniyle 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarınca sonuç cezanın 6 yıl 8 ay hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde hatalı uygulama ile TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b maddelerinin uygulanmasından sonra sanığın kazanılmış hakkı nedeniyle hükmedilen cezanın 8 yıl hapis cezasına indirilmesi ve bu ceza miktarı üzerinden TCK'nin 62. maddesi uyarınca indirim uygulanması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At