Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/1752 Esas 2017/14457 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1752
Karar No: 2017/14457
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi 2017/1752 E. , 2017/14457 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyetlerine

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ancak;
  1)Sanık ...'in aşamalarda suçlamayı inkar etmesi, müştekinin kendisini yaralayan kişi olarak sanığın ismini açıkça belirtmemesi karşısında yüzleştirme ya da fotoğraflı teşhis işlemi yaptırılarak sonucuna göre sanık ...'in hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2)Sanık ...'ın oğlunun katılanın köpeği tarafından yaralanması üzerine olayın meydana gelmesi karşısında sanık lehine tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının kararda tartışılmaması,
  3)Sanık ... hakkında; 5237 sayılı TCK'nin 51/7. maddesi hükmüne göre, hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceği gözetilmeden, sanığın denetim şartlarına uymadığı takdirde cezasının aynen infazına karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı 6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın