Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/2076 Esas 2017/14453 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/2076
Karar No: 2017/14453
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi 2017/2076 E. , 2017/14453 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 35.maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanunun 254.maddesinin 1.fıkrasında yapılan değişiklikle ilgili olarak; TCK'nin 86/2.maddesi yeni düzenleme ile uzlaşma kapsamına alınan bir madde olmayıp değişiklik öncesinde de uzlaşma kapsamında bir madde olduğundan ve sanığın koğuşturma aşamasında uzlaşmayı kabul etmemesi gözönüne alınarak tebliğnamenin bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.
  Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın