Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/4513 Esas 2017/14485 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4513
Karar No: 2017/14485
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2017/4513 E.  ,  2017/14485 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Hükmün açıklanması suretiyle mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1) 5271 Sayılı CMK'nin 231/11 maddesinde sadece kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanık hakkında cezanın ertelenmesine ya da seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilebileceğinin belirtilmesi karşısında, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işleyen sanık hakkında hükmün aynen açıklanması ile yetinilmesi gerekirken hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi suretiyle CMK'nin 231/11 maddesine muhalefet edilmesi,
  2) Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararda TCK'nin 87/3 maddesi gereği 1/2 oranında artırım yapıldığı ve 29. maddesinde yazılı haksız tahrik hükmünün uygulanmadığı, hükmü açıklayan mahkemece 87/3 maddesi gereği 1/6 oranında artırım yapıldığı ve haksız tahrik hükmünün uygulandığı anlaşılmakla, hükmün aynen açıklanması ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik ceza tayini,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın