Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/859 Esas 2017/14443 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/859
Karar No: 2017/14443
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2017/859 E.  ,  2017/14443 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  7201 sayılı Tebligat Kanununun 10/1. maddesi uyarınca yokluğunda verilen hükmün muhatabın bilinen en son adresine tebliği zorunlu olup, yokluğunda verilen hükmün sanığın Bursa (kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 25/06/2014 tarihli oturumunda bildirdiği "Demirtaşpaşa Mah. Elmasbahceler Yüksel Çıkmazı No: 8/1 Osmangazi/BURSA" adresi yerine Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/04/2014 tarihli oturumunda belirttiği "Demirtaşpaşa mah. Elmasbahçeler mah. Dutlu sok. No:72/1 Osmangazi/Bursa" adresinde tebliği usulsüz olup, sanık müdafiinin öğrenme üzerine vaki eski hale getirme istemine bağlı temyiz talebinin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ancak;
  1)5237 sayılı TCK'nın 86/1, 87/1-c-son maddesi uyarınca tayin edilecek cezanın 3 yıldan az hapis cezası olamayacağı halde nedenleri karar yerinde gösterilmeden doğrudan 5 yıl hapis cezasına hükmedilmesi,
  2)Sanık hakkında TCK'nın 53. maddesi tatbik edilirken, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı   6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın