Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/899 Esas 2017/14466 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/899
Karar No: 2017/14466
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2017/899 E.  ,  2017/14466 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat
  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1)Sanık ... hakkında hakaret suçundan mahkumiyetine dair hükme yönelen temyiz isteminin incelenmesinde;
  Tayin olunan cezanın karar tarihindeki miktarına göre 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Yasanın 26. maddesi ile 23.03.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen Geçici 2. madde uyarınca hüküm kesin nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, sanık müdafinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2)Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan beraatine dair hükme yönelen temyiz isteminin incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ancak;
  Dairemizce sanığın suçunun sübuta erdiği kabul edildiği ancak tahrik hükümleri yönünden tanık beyanları irdelenerek sanığın hukuki durumunun değerlendirmesi gerektiği yönünde mahkeme kararı bozulduğu halde dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile sanığın beraatine karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı   6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın