Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2018/3851 Esas 2018/10453 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/3851
Karar No: 2018/10453
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2018/3851 E. , 2018/10453 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1) Sanık ... hakkında katılan ...'a yönelik hakaret suçundan kurulan ceza verilmesine yer olmadığına dair hükme, sanık ... hakkında katılanlar ... ve ...'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükümlerine, sanık ... hakkında katılan ...'ye yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ve sanıklar ... hakkında katılanlar ... ve ...'ya yönelik kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükümlerine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus sanık ... hakkında infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık ... müdafiinin ve katılanlar ... ve ... vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,
  2) Sanık ... hakkında katılanlar ...ve ...'ya yönelik kasten yaralama suçundan kurulan beraat hükümlerine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasanın 141/3, 5271 sayılı CMK'nin 34. ve 230. maddeleri uyarınca, mahkeme kararının sanığı, mağduru, herkesi inandıracak ve temyiz denetimine imkan verecek biçimde olması; kararın dayandığı tüm delillerin, bu deliller konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve tanık anlatımlarına, adli muayene raporuna ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması gerekirken, bu ilkelere uyulmadan gerekçesiz ve hangi sanığın, hangi mağdura karşı eylemi hakkında verildiği açık olmayacak şekilde, hükmün 10. paragrafında "açılan diğer eylemlerden sanıkların beraatlerine," şeklinde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebepten dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At