Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/4408 Esas 2017/1388 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4408
Karar No: 2017/1388
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Hukuk Dairesi         2016/4408 E.  ,  2017/1388 K.

  "İçtihat Metni"  Davacı ... ile davalı ... ... aralarındaki tazminat davasına dair ... ....Asliye ... Mahkemesinden verilen ........2014 günlü ve 2013/350 E.- 2014/531 K.sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 24.....2015 günlü ve 2015/11031 E.- 2015/18642 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I  Düzeltilmesi istenilen ... ilamı 24.....2015 tarihli olup, 5219 sayılı Kanunun ....maddesi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren karar düzeltmeye konu miktar ....690 TL'den az olduğu için HUMK’nun 440.maddesinin III/....fıkrası uyarınca karar düzeltme yoluna gidilemeyeceğinden dilekçenin REDDİNE, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde temyiz edene iadesine, ....02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At