Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/4816 Esas 2017/1395 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4816
Karar No: 2017/1395
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Hukuk Dairesi         2016/4816 E.  ,  2017/1395 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ... ile davalı ...aralarındaki alacak davasına dair ... ....Asliye ... Mahkemesinden verilen ........2014 günlü ve 2009/119 E-2014/464 K.sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 08.....2015 günlü ve 2015/6066 E-2015/19893 K.sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen ... ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK.nun 440.nci maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE ve 275.00 TL para cezası ile ....60.TL bakiye karar düzeltme harcının mahallinde düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At