Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/7340 Esas 2017/15686 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/7340
Karar No: 2017/15686
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Hukuk Dairesi         2016/7340 E.  ,  2017/15686 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Dosya içerisinde bulunması gereken ... Asliye Hukuk (Tüketici) Mahkemesinin 2012/501 Esas, 2013/430 Karar sayılı dosyası, ... İcra Müdürlüğünün 2012/1189 esas sayılı takip dosyası, ... Tüketici İlçe Hakem Heyeti Başkanlığının 12.01.2015 tarih, 2042011 sayılı karar dosyası ve davacı ile ... A.Ş. arasındaki abonelik sözleşmesine rastlanılamamıştır. Sözü geçen evrakın, iş bu dava dosyasına konularak temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için, dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın