Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/15705 Esas 2018/6224 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/15705
Karar No: 2018/6224
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2017/15705 E. , 2018/6224 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... Mirasçıları 1-..., 2-..., 3-..., 4-..., 5-..., 6-... aralarındaki alacak davasına dair ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 28.04.2016 günlü ve 2015/545 E., 2016/251 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 21.06.2017 günlü ve 2016/19599 E-2017/10640 K. sayılı ilama karşı davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 300.00 TL para cezası 9.40 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At