Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/16033 Esas 2018/6331 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/16033
Karar No: 2018/6331
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Hukuk Dairesi 2017/16033 E. , 2018/6331 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... aralarındaki alacak davasına dair ... 12.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 04/06/2015 günlü ve 2014/189 E.-2015/263 K. sayılı hükmün bozulması hakkında dairece verilen 22/06/2017 günlü ve 2016/1074 E.-2017/10716 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK’nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 300.00 TL para cezası ile 9.40.TL bakiye karar düzeltme harcının mahallinde düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At